Archiwum

1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – 6 kwietnia 2018 r.
pt. Zmiany administracyjnego prawa proceduralnego z perspektywy
praktyki i teorii 

PROGRAM KONFERENCJI 6 KWIETNIA 2018 r.  – do pobrania

2. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – 5 kwietnia 2019 r.
pt. Współdziałanie w administracji  
PROGRAM KONFERENCJI  5 KWIETNIA 2019 r.  – do pobrania   

3. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – 9 kwietnia 2021 r.
pt. PROCES STOSOWANIA PRAWA W DOBIE KORONAWIRUSA
SARS-COV-2, SZANSE I ZAGROŻENIA
PROGRAM KONFERENCJI  9 KWIETNIA 2021 r.  – do pobrania  

4.  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – 25 kwietnia 2022 r.
pt. ADMINISTRACJA W DOBIE KRYZYSU (?)
PROGRAM KONFERENCJI 25 KWIETNIA 2022 r.  – do pobrania

5. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – 31 marca 2023 r.
pt. W STRONĘ CZŁOWIEKA W ORZEKANIU ADMINISTRACYJNYM 
PROGRAM KONFERENCJI 31 MARCA 2023 r. – do pobrana      

5. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – 22 marca 2024 r.
pt. KOMUNIKACJA W ADMINISTRACJI 
PROGRAM KONFERENCJI 22 MARCA 2024 r. – do pobrana