Informacje i terminy

Adresaci konferencji:
  pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, jak również praktycy: członkowie Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, a także adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, urzędnicy, urzędnicy administracji rządowej, pracownicy samorządowi oraz przedsiębiorcy i ci dla których tytułowa problematyka stanowi obszar zainteresowań.

Cel VII konferencji naukowej:
wymiana poglądów teoretycznych i doświadczeń praktycznych, prezentacja wyników badań naukowych związanych z  komunikacją w administracji tak w samej administracji jak i  w jej otoczeniu w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą, prawną, polityczną oraz z uwagi na napływ cudzoziemców na terytorium Polski.  


Publikacja:
wszystkich Państwa zarówno praktyków jak i teoretyków zachęcamy do składania propozycji referatów dotyczących tematyki organizowanej konferencji. 
Możliwa jest publikacja wygłoszonych oraz zgłoszonych referatów
w punktowanym czasopiśmie naukowym WAiBN AJP 
pt. Studia Administracji i Bezpieczeństwa 

Certyfikat:
każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma certyfikat
potwierdzający udział w konferencji. 


Zgłoszenia:
Zgłoszenie na konferencję prosimy wysłać drogą elektroniczną
poprzez formularz zgłoszenia dostępny tutaj.

Kontakt:
Wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres
konferencjaajpsko@gmail.com


Ważne terminy:
do 10 marca 2024 r.  rejestracja wraz z propozycją tekstu referatu
oraz dokonywanie opłaty konferencyjnej
(w kwocie 150,00 zł lub 250,00 zł lub 100,00 zł.)  
(informacja w zakładce „opłaty”)