Informacje i terminy

Adresaci konferencji:
  pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, jak również praktycy: członkowie Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, a także adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, urzędnicy, urzędnicy administracji rządowej, pracownicy samorządowi oraz przedsiębiory i ci dla których tytułowa problematyka stanowi obszar zainteresowań.

Cel konferencji:
wymiana poglądów teoretycznych i doświadczeń praktycznych, prezentacja wyników badań naukowych związanych z szeroko rozumianym współdziałaniem w administracji w szczególności ocena skuteczności przyjmowanych rozwiązań  oraz omówienie potrzeby i kierunku dalszych zmian w tym obszarze.


Publikacja:
wszystkich Państwa zarówno praktyków jak i teoretyków zachęcamy do składania propozycji referatów dotyczących szeroko rozumianego współdziałania
w administracji.  Możliwa jest publikacja wygłoszonych oraz zgłoszonych referatów
w Czasopiśmie WAiBN AJP  pt.
„Studia Administracji i Bezpieczeństwa.

Certyfikat:
każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział
w konferencji. 


Zgłoszenia:
Zgłoszenie na konferencję prosimy wysłać drogą elektroniczną
poprzez formularz zgłoszenia dostępny tutaj.

Kontakt:
Wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres
konferencjaajpsko@gmail.com


Ważne terminy:
do 25 marca 2019 r. – rejestracja wraz z propozycją tekstu referatu
oraz dokonywanie opłaty konferencyjnej w kwocie 200,00 zł