Konferencja – program

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim
serdecznie zapraszają do udziału
VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

KOMUNIKACJA W ADMINISTRACJI 


Komunikacja jest istotnym elementem każdej procedury. Ma doniosłe znaczenie w postępowaniu administracyjnym. Obowiązkiem organu jest informowanie stron zarówno  o stanie faktycznym jak i prawnym strony. Informowanie powinno być zrealizowane w sposób jasny, precyzyjny i dostępny dla wszystkich chcących wziąć udział w danym postępowaniu.

W czasie konferencji poruszane będą  następujące zagadnienia:

    • Definicja komunikacji: Rozpoczniemy od głębokiej analizy, czym tak naprawdę jest komunikacja w kontekście wykonywania prawa i administrowania. Będziemy eksplorować jej różnorodne aspekty, od przekazywania informacji po budowanie solidnych relacji.
    • Znaczenie komunikacji wewnętrznej: Efektywna komunikacja wewnątrz administracji jest kluczowa dla zapewnienia koordynacji, współpracy i spójności. Przeanalizujemy, w jaki sposób przejrzysta komunikacja może poprawić efektywność operacyjną i wzmacniać dobre samopoczucie organizacyjne.
    • Relacje zewnętrzne i wizerunek instytucji: Poruszymy również kwestię znaczenia komunikacji zewnętrznej dla wizerunku i reputacji administracji. Jak interakcje z interesariuszami zewnętrznymi mogą wpływać na społeczne postrzeganie?
    • Charakter formalny i nieformalny komunikacji: Konferencja skupi się na różnicy między komunikacją formalną a nieformalną w administracji. Jak te dwie formy współistnieją i jak można je optymalnie wykorzystać?
    • Aspekty prawne komunikacji: Podkreślimy, że chociaż niektóre zasady komunikacji są regulowane prawem, istnieją również aspekty nieformalne odgrywające istotną rolę. Jak utrzymać równowagę między zgodnością z przepisami prawnymi a elastycznymi praktykami komunikacyjnymi?

Konferencja odbędzie się 
dn. 22 marca 2024 r.
w formie hybrydowej: bezpośrednio oraz online
z wykorzystaniem platformy MsTeams


PROGRAM VII KONFERENCJI NAUKOWEJ   – do pobrania


Komitet organizacyjny:  

  • prof. AJP dr hab. Patrycja J. Suwaj, kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • prof. USz dr hab. Przemysław Kledzik, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim
  • dr Katarzyna Samulska, członek Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • dr Jacek Jaśkiewicz, członek Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • dr Sylwia Szybowska, kierownik Zakładu Kryminologii Stosowanej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • dr Rafał Bucholski, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim 

Kontakt:
Wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:
konferencjaajpsko@gmail.com

Miejsce konferencji i mapa dojazdu

Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski

VII Konferencja w dn. 22 marca 2024 r.
odbędzie się w trybie hybrydowym
tj. w Bibliotece AJP w tym w trybie online