Patronaty

PATRONAT HONOROWY: 


Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
http://ajp.edu.pl/

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze
http://zielonagora.oirp.pl/