Opłaty

OPŁATA KONFERENCYJNA

z tytułu uczestnictwa w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt.  WSPÓŁDZIAŁANIE W ADMINISTRACJI

Opłatę konferencyjną w wysokości 200,00 PLN
należy wnieść do dnia 25 marca 2019 r.

na poniższe konto:

Akademia im. Jakuba z Paradyża,
ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr rachunku: 13 1500 1416 1214 1001 0730 0000

(w tytule: imię i nazwisko uczestnika,
z dopiskiem  „III Konferencja AJP-SKO”)