Opłaty

OPŁATA KONFERENCYJNA
za uczestnictwo w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
KOMUNIKACJA W ADMINISTRACJI

Opłatę należy wnieść w terminie: do 10 marca 2024 r.

150,00 zł  – uczestnictwo bezpośrednie bez publikacji
250,00 zł  – uczestnictwo bezpośrednie lub online z publikacją
100,00 zł –  uczestnictwo online bez publikacji 


Akademia im. Jakuba z Paradyża,
ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr rachunku:   13  1500 1416 1214 1001 0730 0000

(w tytule: imię i nazwisko uczestnika, z dopiskiem  „VII Konferencja AJP-SKO”)