Miejsce konferencji

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Chopina 52 bud. 7
66-400 Gorzów Wielkopolski

Baza noclegowa:
W pobliżu AJP znajdują się następujące hotele:
Hotel FADO –  ul. Konstytucji 3-ego Maja 12 , 66-400 Gorzów Wielkopolski
Hotel QUBUS –  ul. Orląt Lwowskich 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski


VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
w dniu 22 MARCA  2024 r.
odbędzie się  Bibliotece Akademii im. Jakuba z Paradyża ul. Chopina 52
budynek nr 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski
oraz  online z wykorzystaniem platformy MS TEAMS