Rejestracja

Wypełnienie niniejszego formularza wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z udziałem w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowego pt. Współdziałanie  w administracji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Teatralnej 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zwana dalej AJP.
2. W AJP został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:  iodo@ajp.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji
i uczestnictwa w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współdziałanie w administracji ” komunikowania się z Panią/Panem w związku z organizacją tej konferencji, udokumentowania przebiegu konferencji i publikacji materiałów pokonferencyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).